In het Central Innovation District – het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI inclusief de Binckhorst – bruist het als nooit tevoren. Hier ontmoeten ondernemers, bewoners, werknemers van kennisinstellingen, internationale en culturele organisaties elkaar dagelijks. Samen bouwen zij aan een nieuw Den Haag.

Wie door het CID loopt, voelt de bedrijvigheid. Op veel plekken wordt druk gebouwd aan woningen, nieuwe kantoren, fietsenstallingen en krijgt de openbare ruimte een ander gezicht door nieuwe bestrating en groenvoorzieningen. Meer dan 200.000 reizigers komen en gaan dagelijks op deze plek en nieuwe horecagelegenheden schieten als paddenstoelen uit de grond. Op alle momenten van de dag zijn hier mensen te vinden. Voor ontbijtsessies en zakelijke lunches, maar ook jonge gezinnen die in het weekend even met z’n allen een kop koffie gaan drinken. Het CID biedt uitstekende kansen voor startups en er wordt gewerkt en nagedacht over innovatieve oplossingen om de wereld veiliger maken. Van de ontwikkeling van internationale normen voor cyber warfare tot een systeem dat big data verwerkt tot praktische visualisaties voor humanitaire hulp.

Make-over

Lang is er in Den Haag niet overtuigend gekozen voor stedelijke ontwikkeling, inclusief dichtheid en hoogbouw. De laatste jaren krijgt de Haagse skyline een stevige make-over. De gebouwen gaan nu ook steeds meer de lucht in. Zo ontstaat een mooie schakering van moderne en monumentale gebouwen. Veel hoogbouw heeft ook een multifunctioneel functie voor wonen, werken en recreëren. Zo is er in het voormalig Ministerie van Sociale Zaken, nu SoZa, waar statushouders en jonge Hagenaars samenwonen volgens het principe van co-living. De overige verdiepingen zijn omgetoverd tot co-working space waar start-ups de ruimte krijgen om te groeien en samen met maatschappelijke initiatieven, partners uit de stad en bewoners een bruisende community creëren. Kortom, Den Haag is klaar voor het grootstedelijke. Er ontwikkelt zich een nieuw competitief economisch hart: het Central Innovation District. Nu al levert dit gebied werk voor bijna 90.000 mensen en telt het 35.000 studenten. Er wonen 46.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen. In de komende twintig jaar zal dit aantal verdubbelen door de bouw van nieuwe woningen en het creëren van banen en ontmoetingsplekken. Maar er zijn nog meer ontwikkelingen. Uit een rapport over de stand van zaken van de technologische ontwikkelingen in Europa, The state of Europeans Tech, blijkt Den Haag Europa’s vierde snelst groeiende Tech Hub te zijn. In 2018 werden zelfs 200 tech-events georganiseerd. Op zich niet vreemd als je bedenkt dat in Den Haag, stad van vrede en recht, steeds meer mensen zich hier op een innovatieve manier mee bezig houden.

Unieke diversiteit

Waar voorheen overwegend veel overheid in Den Haag gevestigd was, is er de afgelopen jaren in het CID een steeds grotere en unieke verscheidenheid aan organisaties neergestreken. En door onderwijsinstellingen zoals de Haagse Hogeschool, Mondriaan, het Koninklijk Conservatorium, TU Delft , Wageningen Economie Research en Universiteit Leiden trekken steeds meer studenten naar de stad. Het rijke culturele aanbod maakt Den Haag een aantrekkelijk stad om te bezoeken en wonen. Van het Literatuurmuseum, het Laaktheater tot ver­schillende muziekfestivals. Mensen ontmoeten elkaar in allerlei vormen waardoor nieuwe ideeën ontstaan. Met het CID werkt de stad met elkaar aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Een plek waar ook toekomstige generaties kunnen werken en leven. Nieuwe ontwikkelingen verbinden zich hier met tijdloze maatschappelijke opgaven. De toekomst ziet er goed uit voor economisch Den Haag!

Meer informatie over Central innovation district kijk dan op www.ciddenhaag.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 34 t/m 39 van LEVEN! Magazine #40