De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden ondersteunt projecten in de regio die kansengelijkheid voor kinderen vergroten. “Het is een prachtig initiatief dat donateurs de kans biedt om met elkaar iets moois te doen in eigen omgeving”, vertelt Simone Offers, directeur Private Banking bij Rabobank in deze regio.

De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden is een ‘geefkring’. “Dat is in Nederland een nog relatief onbekend begrip, overgewaaid uit Amerika. Het principe is dat de donateurs samen bepalen welke projecten in de directe omgeving gesteund worden. Met elkaar probeer je de wereld om je heen een beetje beter te maken. Dat sluit zó goed aan bij het coöperatieve gedachtengoed van Rabobank, dat wij het initiatief hebben omarmd en de oprichting van de stichting hebben ondersteund. De Stichting is vanaf begin april bezig met het werven van deelnemers,” legt zij uit.

Iedereen kan deelnemen
Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden is een zelfstandige en onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Deelnemers zijn zowel betrokken particulieren als bedrijven die zich verbonden voelen met de regio. “Deelnemers hoeven geen link met Rabobank te hebben, iedereen kan meedoen. De Coöperatiekring maakt zelfstandig keuzes uit de projecten die uit de samenleving komen. Rabobank staat hier los van. Ieder lid van de Coöperatiekring dat minimaal €1.000,- inlegt, krijgt één stem. Daarmee kan hij/zij stemmen op één van de door het bestuur geselecteerde projecten. Welk project ondersteund gaat worden, wordt dus via een stemproces bepaald. Een aantal keer per jaar komen de leden bijeen. Dan krijgen ze een update over de voortgang en wordt ook steeds inhoudelijke verdieping gegeven op het thema kansengelijkheid. Zo krijgt een donatie echt betekenis”, aldus Simone. “De Coöperatiekring wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen. Denk aan extra taallessen of huiswerkbegeleiding voor kinderen met een taal- of leerachterstand, coaching van ouders om de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van hun kind te vergroten of laptops voor kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen. Er wordt dus een concrete groep geholpen op een concrete manier.”

Coöperatief initiatief
Rabobank heeft het initiatief genomen voor de Coöperatiekring en daarmee een kickstartende en faciliterende rol. Bij de keuzes voor projecten opereert de stichting onafhankelijk en zelfstandig. Simone: “Het past bij onze coöperatieve identiteit om dit te doen. We spelen als bank in op vragen die voor individuele mensen te groot zijn. En streven als bank naar het bevorderen van brede welvaart in onze regio. We weten dat 1 op de 12 kinderen in armoede leeft. Dat betekent een valse start in de jeugd. Vanuit dat besef betrekken we graag ook onze klanten bij de Coöperatie­kring. We brengen de Coöperatiekring daarom de komende tijd onder de aandacht van ons netwerk en onze klanten. We willen hen enthousiasmeren om donateur te worden. Het is een bijzondere manier om een steentje bij te dragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen zo dichtbij huis. We willen van een valse start naar een kansrijk perspectief. Mooi toch?”

Voor meer informatie:
www.rabobank.nl/denhaag
www.cooperatiekring.nl/leiden-haaglanden/

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 127 van LEVEN! Magazine #50

Tekst: Martine van Rijn / Fotografie: Anne de Rijk