“We willen ons onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Dat is in het belang van zowel de werkgevers als de toekomstige werknemers, onze studenten. Daarom betrekken we het bedrijfsleven graag bij de ontwikkeling van nieuw onderwijs. Dit is een uitnodiging.”

ROC Mondriaan is een regionaal opleidingscentrum. “Wij zijn een mbo-school en leiden zo’n 20.000 studenten op tot beginnende beroepsbeoefenaren in alle sectoren van de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Om dat goed te kunnen doen, moeten we weten wat de arbeidsmarkt nodig heeft”, begint Rowin Smits, directeur ROC Mondriaan School for Business & Law. Deze school is onderdeel van de scholengroep Business die een breed scala aan opleidingen biedt voor commerciële, financiële, juridische, retail en logistieke beroepen (niveau 2 t/m 4). “Een veranderende arbeidsmarkt vraagt om up-to-date onderwijs. Dat is niet alleen een continu proces, het is ook een uitdaging, want de veranderingen in het bedrijfsleven gaan vaak sneller dan in het onderwijs. We kunnen de aansluiting eigenlijk alleen maken door intensieve contacten te onderhouden met het bedrijfsleven, want de werkgevers moeten aangeven wat ze nodig hebben. Hun inbreng is essentieel.”

Lorenzo Sendar

Maatschappelijke opdracht
“Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschilt op veel punten van theoretisch onderwijs. De leerroute voor de studenten is heel anders en de opleiding bevat veel praktijkleren in de vorm van stages bij bedrijven. Maar de inbreng die wij van het bedrijfsleven vragen, gaat verder dan het aanbieden van stageplekken”, vervolgt Rowin. “De business-scholen van ROC Mondriaan bieden flexibel, modulair onderwijs en het werkveld kan invloed uitoefenen op de inhoud hiervan. Zo hebben we voor de juridische opleiding bijvoorbeeld een ‘keuzedeel’ samengesteld in samenwerking met de rechtbank Den Haag. Door dat keuzevak te volgen, zijn studenten veel beter voorbereid op werk in de juridische sector. Tijdens gastlessen kunnen beroepsbeoefenaren zélf uitleggen waarom bepaalde lesstof relevant is. Als studenten inzien waaróm ze iets moeten leren, werkt dat enorm motiverend.

WE KUNNEN NIET ZONDER ELKAAR!

Ook ‘real life’-opdrachten vanuit de praktijk doen het altijd goed. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de MKB Digiwerkplaats. Studenten lossen daar binnen 48 uur een digitaliseringsvraagstuk van een ondernemer op, zoals de opzet van een social media campagne of het in kaart brengen van de (online) klantreis. Ook hebben we medio april samen met MKB Den Haag een Think & Drink georganiseerd waarbij onze studenten ondernemers hielpen met eenvoudige vragen over het gebruik van ChatGPT.” Smits is zich bewust van de maatschappelijke opdracht die de school heeft om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de beroepspraktijk. “Maar ik vind dat een deel van die maatschappelijke opdracht ook bij de arbeidsmarkt ligt, want alleen met de inbreng van de werkgevers kunnen we ons onderwijs optimaal afstemmen en ‘ervaringsleren’ mogelijk maken. Die inbreng kan wat ons betreft veel vormen aannemen, ook daarin kunnen werkgevers meedenken.”

 

Koen den Ouden

Meet the Business Scouts
Sinds drie jaar zetten Lorenzo Sendar en Koen den Ouden zich in als Business Scouts om het bedrijfsleven bij de verschillende businessopleidingen van ROC Mondriaan te betrekken. Het netwerk is al flink gegroeid. “We hebben ons aangesloten bij de Business Breakfast Club Ronald McDonald Den Haag en ook al verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Daar blijven we mee doorgaan, want we hebben gemerkt dat dit uitstekende gelegenheden zijn om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan. Begin volgend schooljaar wordt ons nieuwe pand aan de Vas Diazdreef geopend, in september vindt een Bedrijvendag plaats en in november organiseren we sectorgerichte Business Talks. Tijdens deze sessies gaan we met het bedrijfsleven in gesprek om feedback op te halen op het door ons ontwikkelde onderwijs. Maar ook buiten de bijeenkomsten om gaan Lorenzo en Koen graag in gesprek met bedrijven. Neem gerust contact met ze op. Hoe groter de inbreng en betrokkenheid van bedrijven, des te beter kunnen wij ons onderwijs maken.”


ROC Mondriaan

Lorenzo Sendar
l.sendar@rocmondriaan.nl
T 06 – 38 35 60 51

Koen den Ouden
k.den.ouden@rocmondriaan.nl
T 06 – 24 28 82 03

✍️ Martine van Rijn