Ons klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en extreme buien en lange periodes van droogte komen vaker voor. Waterschappen doen er alles aan om onze voeten droog te houden. Dat kunnen zij niet alleen. Daarom is Delfland gestart met Klimaatkrachtig Delfland. Het doel? Zorgen dat de regio Delfland in 2050 zo klimaatbestendig mogelijk is zodat we hier prettig kunnen blijven wonen en werken.

De waterschappen – Nederland telt er in totaal 21 – werken aan droge voeten en voldoende, schoon water. Zij beheren het waterpeil in vaarten, grachten en sloten. Het overtollige regenwater pompen ze weg en bij droogte houden ze het water juist langer vast. Zij zorgen dat dijken en duinen stevig en op hoogte blijven. Daarnaast werken de waterschappen aan een goede waterkwaliteit. Zij maken het rioolwater schoon en werken samen met de omgeving aan het tegengaan van verontreiniging in het water. Voor een gezonde leefomgeving is een goede balans in de waternatuur (de dieren en planten in het water) heel belangrijk. Waar dat nodig is helpen de waterschappen de natuur een handje door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bijvoorbeeld vispaaiplaatsen.

Klimaatbestendig, mooier én leefbaarder

Met de verandering van het klimaat, zijn de uitdagingen voor de waterschappen weer groter geworden. Gelukkig zijn er ook andere partijen die zich inspannen voor ‘klimaatadaptatie’; het inspelen op de kansen en bedreigingen die het veranderende klimaat met zich meebrengt. Er zijn al veel goede initiatieven, maar er moet meer gebeuren. Daarom is er nu Klimaatkrachtig Delfland, een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Klimaatkrachtig is een netwerk dat inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen én overheden verbindt en waarbinnen kennis en kunde wordt uitgewisseld. Het netwerk bestaat nu al uit zo’n zestig partners zoals tuincentra, hoveniers, architecten, adviesbureaus en maatschappelijke organisaties. Zo wil Delfland samen met anderen de regio klimaatbestendig maken.

Slimmer omgaan met ruimte

Ruimte voor water is schaars, zeker in de Randstad. Meer ruimte maken voor water, is dus lastig. Zeker omdat zo’n zestig procent van het gebied privé-eigendom is. Dat betekent dat slimmer omgaan met de ruimte een gezamenlijk streven moet zijn. Iedereen kan eraan bijdragen. Door iets kleins als een regenton of grindstrook in je achtertuin, het kiezen voor een groen dak met vetplantjes op huis of bedrijfspand tot het aanleggen van een ondergrondse wateropslag. Klimaatkrachtig Delfland wil een beweging opgang brengen in de maatschappij, door te werken aan bewustwording door kennis te delen, partijen aan elkaar te verbinden en initiatieven financieel te ondersteunen.

Mooie initiatieven

Steeds meer burgers, bedrijven en organisaties willen zich gelukkig inzetten voor klimaatadaptatie. Er zijn dan ook al veel mooie initiatieven. Een aantal daarvan wordt uitgelicht op de website klimaatkrachtig.nl. In Den Haag toverde het Museon het dak om tot prachtige groene oase in de stad. Maar liefst 2.000 m² van het dak is bedekt met beplanting die bijna 7.600 liter regenwater kan vasthouden. Zo draagt het bij aan het voorkomen van wateroverlast in de omgeving, als er weer eens zo’n heftige bui valt. Bijkomende voordelen zijn dat het dak isoleert, duurzaam is, goed is voor de bio­diversiteit en een mooier uitzicht biedt voor de bewoners van omliggende bebouwing. Ook bijzonder is de watertuin bij een nieuwbouwproject in Hoek van Holland. Deze is ontworpen door basisschoolleerlingen die van een hovenier leerden dat regenwater in een groene tuin veel rustiger wegzakt dan in een volledig betegelde tuin. Met een groene tuin help je overbelasting van het riool voorkomen. Woningbouwvereniging Hoek van Holland besloot het ontwerp van de leerlingen uit te voeren en hoopt daarmee niet alleen wateroverlast tegen te gaan, maar ook omwonenden te inspireren om eens na te denken over de inrichting van hun eigen tuin. Ook zijn er steeds meer buurtinitiatieven om samen maatregelen te nemen. Prettig, want één regenton helpt een beetje, en als de hele straat er één aanschaft dan maak je echt een verschil.

Doe mee

 • Bedenk hoe je zelf of samen met anderen een bijdrage kunt leveren.
  Op de website staan enkele inspirerende voorbeelden.
 • Ga naar de website om leuke ideeën of tips door te geven,
  het lespakket ‘Water en klimaat in je straat’ aan te vragen,
  partner te worden of vragen te stellen.
 • Woon je binnen de regio Delfland? Dan kun je gebruikmaken van
  de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.
 • Ga op 20 maart naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen.

Meer informatie over Hoogheemraadschap van Delfland en de actie waar u aan mee kunt doen, kijk dan op www.klimaatkrachtig.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 114 & 115 van LEVEN! Magazine #40