Wilco van Etten en Andrea Hulshof van ABN AMRO Real Estate gaan actief het gesprek aan met vastgoedondernemers die hun verduurzamingsambitie willen realiseren.

Bij ABN AMRO hebben ze de ambitie uitgesproken om significant bij te dragen aan een betere wereld, voor nu en in de toekomst. Wilco van Etten, directeur Real Estate Clients regio Zuid en Zuidwest: “Wij willen als bank echt de aanjager zijn op het gebied van verduurzaming van de economie en de energietransitie. Belangrijk, want circa veertig procent van de totale CO² uitstoot in Nederland is afkomstig van de gebouwde omgeving en de meerderheid van het commerciële vastgoed heeft een matig tot slecht energielabel (D-G). Daarom nemen wij het voortouw in het terugdringen van niet-duurzaam vastgoed, door duurzame, maar commercieel verantwoorde keuzes te maken. Door haar eigen vastgoed te verduurzamen wil ABN AMRO kennis opdoen en die delen met relaties. Zo is er een aantal voorbeelden die ABN AMRO heeft geïnitieerd en ondersteund zoals het CIRCL-paviljoen op de Zuid-as – een mooi voorbeeld van circulair bouwen en ondernemen – en de samenwerking met Madaster. Het doel van Madaster is afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Wij zien dit als een belangrijke stap in de bouwwereld waardoor materialen ook in de toekomst herbruikbaar zijn en beschikbaar blijven.”

Een bank met impact

“Verduurzaming is niet alleen belangrijk voor het milieu, ook om economische redenen is het de juiste stap. Duurzaam vastgoed is waardebestendig en levert een hoger rende­ment op, voor beleggers én maatschappij. Dat komt doordat deze objecten beter verhuurbaar en couranter zijn. Bovendien is verduurzaming niet langer vrijblijvend, maar essen­tieel. Vanaf 2023 moeten kantoorpanden wettelijk minimaal een C-label hebben, in 2030 zelfs een A-label. Natuurlijk geldt voor een aantal ondernemers dat deze transitie niet over één nacht ijs kan gaan. We vinden het belangrijk om onze klanten te belonen voor verduurzaming van hun vastgoed. Dat doen we door inzicht te verschaffen én op prijs te differentiëren. De behoefte aan inzicht is groot in de sector. Wat is mijn carbon footprint? Welke CO²-besparing kan ik realiseren? Wat is de terugverdientijd van maatregelen? Kennis hierover hebben we gebundeld in de Duurzame Investerings­tool, waarmee onze klanten inzicht krijgen in hun energiebesparingsmogelijkheden. We gaan graag in gesprek om samen naar effectieve oplossingen te kijken. Er zijn ook nieuwe businessmodellen ontwikkeld die we onder de aandacht kunnen brengen bij onze relaties.”

Andrea Hulshof, Relatiemanager Real Estate Clients, voegt hier aan toe: “Wij willen een belangrijke rol spelen op weg naar een circulaire economie. Een verantwoord gebouwde omgeving is ons vertrekpunt. Vastgoed dat zijn waarde behoudt voor toekomstige generaties, met als doel dat onze kinderen en de generaties die nog komen, net als wij, in een leefbare wereld kunnen verblijven. Kortom, banking for better, for generations to come.”

Meer informatie over ABN AMRO kijk dan op www.abnamro.com

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 108 & 109 van LEVEN! Magazine #40