Zorg op basis van persoonlijke aandacht en betrokkenheid met mensen, dat is wat Van Buuren Uitvaart en BabZ als organisaties met elkaar verbindt. Zij zijn met elkaar in contact gekomen door een gezin waarvan de jonge partner en vader palliatieve zorg ontving van BabZ.

Richting het levenseinde werd ook Van Buuren Uitvaart bij het traject betrokken voor ondersteuning van de kinderen en het vormgeven van het afscheid en de uitvaart. In de periode die volgde ontstond een krachtige en blijvende samenwerking.

Met elkaar begeleiden zij mensen met zorg op maat. Geen gestandaardiseerde pakketten maar, maatwerk op basis van persoonlijke wensen en behoeften. Juist in periodes van terminale zorgverlening is het belangrijk een persoonlijke band op te bouwen. De verzorging verloopt zo prettiger en rustiger. Hierin vullen BabZ en Van Buuren Uitvaart elkaar perfect aan. Nancy van Buuren wordt al vroegtijdig betrokken om kennis te maken met de familie en een passend afscheid voor te bereiden. Zo blijft het team tot aan de laatste zorg na de uitvaart vertrouwd en hoeft de zorgverlening niet op te houden na het levenseinde.

Zorg bij dementie
Een belangrijke gemene deler van beide bedrijven is zorg bij dementie. Zowel in de thuiszorg als rond een afscheid, kan een dementerende nabestaande een zorg zijn binnen de familie. Kan de dementerende nabestaande (nog) mee naar het afscheid? Wat is er nodig om afscheid te nemen? Met haar specialisatie in dementie neemt Van Buuren Uitvaart deze zorgen over. In samenwerking met BabZ wordt er maatwerkzorg geleverd voor, tijdens en na het afscheid. Beide vormen van zorg zijn een natuurlijk verlengstuk van elkaar.

Van Buuren Uitvaart
Nancy van Buuren
T 06 40 08 95 63
www.vanbuurenuitvaart.nl

BabZ Thuiszorg
Margriet Plaizier
T 070 239 01 05
www.babzorg.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 53 van LEVEN! Magazine #49

Fotografie: Pascale van Reijn