In tien jaar tijd heeft dakprofessional Ingrid Vogels van Green2Live talloze sportclubs, scholen, kerken, complete wijken en andere vastgoedobjecten vergroend en verduurzaamd. Daar komt in haar jubileumjaar een nieuwe uitdaging bij. “Ik ga mij nu ook richten op de warmtetransitie: de overgang van gas naar duurzame verwarmingsalternatieven. Een droom die uitkomt”, zegt Vogels.

De Haagse viert in november het tienjarig jubileum van haar bedrijf en viert dat met gratis energiemonitoring voor de topsportclubs die zij heeft vergroend, waaronder Hockey club Rotterdam en Hockey Club Klein Zwitserland. “Het is mijn passie om sportverenigingen te begeleiden naar een groene toekomst”, zegt Vogels, die inmiddels een groene duizendpoot is te noemen. “Ik richt mij op alle facetten van de verduurzaming van vastgoed en pak complete wijken of straten aan”, legt zij uit. “Van zonnepanelen, verticaal groen, ledverlichting en een groen dak tot isolerende maat- regelen, van energiescans tot het aanvragen van subsidie.”

Zonnepanelen op dak buurman
“Zelfs als je zonnepanelen wilt op een dak dat niet van jou is, zie ik kansen. Dan ga ik in gesprek met de eigenaar van dat pand”, zegt Vogels. Zo vergroende zij een van de grootste daken van Den Haag, dat van educatief museum Museon, en liet die uitrusten met een biodivers daklandschap. Onderzoek toonde aan dat er maar liefst 94 verschillende insectensoorten werden waargenomen. “De gemeente is eigenaar van het pand. Daar ben ik mee in gesprek gegaan.” HC Klein Zwitserland in Den Haag werd door haar voorzien van 320 zonnepanelen, waarvan 168 op het dak van de buurman ligt, sportveld ledverlichting en hybride CV. “Een ingreep waarmee 65 procent energie wordt bespaard door deze sportclub”, legt Vogels uit, die ook meteen uitzoekt voor klanten of de zonnepanelen energie aan het stroomnet kunnen leveren.

Van dak naar de grond
De komende tijd gaat Green2Live zich in samenwerkingen met een gemeente in Zuid-Holland en sportclubs storten op een nieuwe uitdaging. We gaan de warmtetransitie begeleiden waarbij middels een sportveld warmte wordt gegenereerd voor de sportclub en de omgeving. Dit wordt het eerste project in Europa. ” Daarnaast gaat de groene expert dit jaar aan de slag met de bewoners van de Marcelisstraat in Scheveningen om ‘nul op de meter te krijgen’. “Dit is waar ik het voor doe. Ik ben klein begonnen, maar bouw op een duurzame manier mijn activiteiten de komende jaren nog meer uit.”


Green2live
Nieuwe Parklaan 119, Den Haag
T 070 810 04 18
www.green2live.net