Twijfels of het secretariaat nog wel zo goed functioneert als wenselijk? Nieuwsgierig naar hoe futureproof uw secretariaat is? Conflicten onderling? Of een manager die graag een proactieve ondersteuner wil, maar alles naar zich toetrekt? Voor veel bedrijven is het herkenbaar, maar lastig om de vinger op de gevoelige plek te leggen. Hiervoor ontwikkelde Slabbers De Lange de Secretariaatscan.

Martine Visser, al jaren adviseur en trainer bij Slabbers De Lange: ”De Secretariaatscan is ontwikkeld om inzicht te geven in hoe een secretariaat functioneert en duidelijk te maken wat beter kan, waarbij we onder meer kijken naar de bedrijfscultuur, de werkprocessen, de ondersteuningsbehoefte en de relatie tussen alle betrokkenen op de werkvloer.”

Volgtraject

Als onderdeel van de scan brengt Slabbers De Lange een advies uit. Visser: “De uitkomst van de scan is per organisatie verschillend. Zo’n advies bestaat vaak uit een verandertraject aangevuld met workshops, cursussen en/of één-op-één-coaching. Alleen een aanpak op maat zal het beoogde resultaat geven. Bij sommige trajecten stellen we een tijdelijke coördinator aan die de on-thejob begeleiding geeft.”

Maatwerk

“Het grote voordeel van de scan is dat de organisatie op objectieve wijze inzicht krijgt in zaken die beter kunnen en tegelijk bieden we concrete handvatten waarmee verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Verder lezen? Klik dan hier en lees snel verder op pagina 119 van LEVEN! Magazine.

Slabbers De Lange
Statenplein 13a, Den Haag
T 070 338 81 80
www.slabbersdelange.nl

Tekst Noah Van Klaveren
Fotografie Bas Adriaans