De bosrijke gemeente Wassenaar, gelegen tussen Den Haag en Leiden, is niet alleen aantrekkelijk om te wonen en te recreëren, maar ook om voor te werken. Er zijn diverse vacatures nu Wassenaar verder gaat als zelfstandige organisatie. Een prachtige kans voor ondernemende en ambitieuze mensen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

De Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV), een samenwerking tussen de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, stopt halverwege dit jaar. Beide gemeenten gaan een eigen ambtelijke organisatie bouwen. Wassenaar grijpt deze ontwikkeling aan om de medewerkers op een nieuwe manier aan te sturen. Gemeentesecretaris Hélène Oppatja: “Het werk van de gemeente zelf verandert niet, maar door die andere aansturing werven we naast de bestaande vacatures ook coach-coördinatoren. Dit is een nieuwe functie, een belangrijke, want deze collega’s gaan onze medewerkers helpen om het opgavegericht werken goed onder de knie te krijgen. Opgavegericht werken houdt in: samen met inwoners, ondernemers en professionals het verschil maken, dus heel communicatief en van buiten naar binnen. Deze functie kan natuurlijk fantastisch vervuld worden door een ‘gemeentemens’, iemand uit Wassenaar, maar ook prima door iemand uit een andere sector zoals het bankwezen, of uit een andere omgeving. Van zeer ervaren tot aanstormend talent, iedereen is welkom. We kunnen ook experts gebruiken met kennis van mobiliteit, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. We kijken naar competenties, expertise, kennis, flexibiliteit, creativiteit en het vermogen om te kunnen samenwerken met heel diverse partijen. We willen een mooie mix van alles hebben.”

Van links naar rechts: Marlou Grobben, Helma van der Wende, burgemeester Leendert de Lange en Hélène Oppatja

Modern werkgeverschap

Burgemeester Leendert de Lange benadrukt dat het unieke aan de nieuwe opzet is dat er een organisatie geformeerd wordt die met name gericht is op het creëren van maatschappelijke impact. “We willen ons werk zodanig organiseren dat het ook daadwerkelijk iets doet voor de inwoners. Daarom hebben we de managementlagen er tussenuit gehaald en wordt er veel in teams van wisselende samenstelling gewerkt. Talenten en vaardigheden staan centraal in dit moderne werkgeverschap. Het is onze ambitie om binnen drie jaar in de top vijf te komen van de meest aantrekkelijke gemeentes om voor te werken. Medewerkers zullen breder inzetbaar zijn. Als beleidsmedewerker kun je bijvoorbeeld het ene moment bezig zijn met het voor elkaar krijgen van een sportakkoord, om een paar maanden later beleid te ontwikkelen om Wassenaar in het kader van onze groene woon- en leefomgeving neer te zetten. We zoeken mensen die wat meer generalist zijn en het vooral leuk vinden om die opgaves waar Wassenaar voor staat, als groen woondorp tussen twee grote steden, uit te voeren. Je moet je wel betrokken voelen bij deze plek en de intentie hebben om Wassenaar te leren kennen! Het voordeel is dat je hier heel dicht bij het bestuur je werk kunt doen, je zit al snel bij de burgemeester aan tafel.”

Dynamiek en ruimte in het groen

Werken voor Wassenaar is ‘veelzijdig, open en uitdagend’ volgens de slogan van de wervingscampagne. Strategisch adviseur Helma van der Wende is al 25 jaar in dienst van de gemeente en beaamt het uitdagende karakter. “Het is nooit saai met een ambitieus bestuur dat bovendien heel toegankelijk is. Je krijgt met zoveel zaken te maken en door de goede mix van jong en oud is er ook altijd vernieuwing. De jongere generatie brengt bijvoorbeeld up-to-date kennis van digitalisering mee, daar leer ik veel van.” Marlou Grobben werkt sinds oktober 2019 bij de gemeente, ook als strategisch adviseur, en is onder de indruk van de ruimte en verantwoordelijkheid die ze vanaf de start kreeg. “Ik begon als junior en mocht meteen meewerken op complexe dossiers. Mijn inbreng wordt serieus genomen, dat is heel prettig en geeft het gevoel dat ik gezien word. Je mag hier de dingen doen die je interessant vindt en er een eigen invulling aan geven. Die veelzijdig- heid, samen met de dynamiek en snelheid van werken, vind ik uniek. En de prachtige locatie in het groen geeft zowel rust als energie.”

Nieuwsgierig? Kijk op www.werkenvoorwassenaar.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina’s 108 & 109 van LEVEN! Magazine #47

Tekst: Lizzy de Wilde / Fotografie: Pascale van Reijn