Coach en psychotherapeut Yvette Rongen gaat in haar praktijk Balans, op zoek naar de mens in de mens. “Mijn drijfveer is mensen te helpen zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf, waarbij ze volledig in persoonlijke balans zijn.”

Huisartsen verwijzen patiënten door met psy­chische klachten of mensen melden zichzelf aan in de praktijk van Yvette. Voornamelijk volwas­senen die te maken hebben met trauma’s, angststoornissen, burnout of rouwverwerking kunnen in therapie bij Balans. Yvette: “Als coach en psychotherapeut merk ik dat mensen soms juist de behoefte hebben om zaken anders aan te pakken, maar ze weten niet precies hoe. Dit kan gaan over werk, relaties, levensstijl of over andere thema’s in het leven. Zelfs als mensen eigenlijk prima in hun vel zitten en toch tegen vraagstukken aanlopen of juist op zoek zijn naar een partner om mee te sparren kan ik ze meestal verder helpen. Werken aan een laag zelfbeeld, effectiever te werk gaan of specifiek inspringen op het thema van leiderschap en jezelf daarin ontwikkelen, dat zijn alle­ maal onderwerpen waarvoor mensen in mijn praktijk terecht kunnen. Mensen die in therapie komen willen graag van hun psychische klachten af, of voorkomen dat deze klachten erger worden, mensen die voor coaching komen willen zich­ zelf graag verbeteren op een bepaald levensterrein.”

Coaching

Het uitgangspunt bij een coachingstraject is dat we te maken hebben met een gezond persoon die zichzelf zou willen verbeteren of ontwikkelen op bepaalde vlakken. Wel­ ke vlakken dit zijn, hangt af van de persoonlijke coachings­ vraag. Yvette: “Op basis daarvan gaan we samen kijken welke resultaten je graag zou willen behalen. Vaak vertaalt zich dit in een bewustere en een effectievere manier van dingen aanpakken. Een coachingstraject zou op verzoek of in overleg met de werkgever kunnen zijn, maar het kan ook volledig persoonlijk en vertrouwelijk gaan. De kunst is om ingewikkelde kwesties samen simpel te maken, waardoor een perspectief kan veranderen en oplossingen vaak van­ zelf zichtbaar worden. De meeste voldoening krijg ik uit het contact met de mensen. Je maakt een persoonlijke verdie­ping en je ziet dat mensen groeien. Dit kan stapsgewijs en hierbij is het belangrijkste aspect dat mensen meer zichzelf worden tijdens de therapie of het coachingstraject.” Yvette kan je helpen om meer in balans te komen, zodat je zelf de regie over je leven kunt nemen en jij je leven optimaal leeft.

Balans by Yvette

T 06 42 13 87 55

Meer weten over Yvette en haar praktijk? Kijk op www.balansbyyvette.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 73 van LEVEN! Magazine #47

Tekst: Bo Vrolijk / Fotografie: Pascale van Reijn