Je woont er rustig, stedelijk en temidden van veel groen. Je kunt er genieten van een sfeervolle, historische omgeving én van hoogwaardige, moderne voorzieningen. In de gemeente Leidschendam-Voorburg blijft dit ook zo. Bij woningbouwplannen is veel aandacht voor groen en duurzaamheid om de identiteit en leefbaarheid zelfs verder te versterken.

Net als elders is ook in Leidschendam-Voorburg de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod. Daarom bouwen we en gaan we nog meer bouwen. Maar omdat we als gemeente onze kernwaarden willen behouden, zetten we bij de realisatie van de geplande 4.000 woningen in op binnenstedelijke verdichting met behoud van groen”, vertelt Astrid van Eekelen. Zij is wethouder en heeft verschillende Ruimtelijke Ordeningsprojecten in haar portefeuille. “De nieuwe woningen komen op locaties die al bebouwd zijn of waren. En ook binnen de woningbouwplannen geven we groen en duurzaamheid een sterke positie.”

“IEDERE BEWONER KAN HIER GENIETEN VAN EEN GROENE LEEFOMGEVING”

Veilig en toegankelijk

“We willen onze inwoners een veilige en toegankelijke leef- omgeving bieden. Er moeten geschikte en betaalbare woningen zijn voor alle doelgroepen, dus bijvoorbeeld ook woningen voor mensen met een kleine beurs, zoals starters en jongeren”, gaat Astrid verder. “Het project ‘Klein Plaspoelpolder’ is een mooi voorbeeld. Het gebied is vijftig jaar geleden ontwikkeld tot een locatie met grote kantoren en bedrijven en nu willen we het herontwikkelen tot een rustig stedelijk woongebied met daaraan gerelateerde, kleinschalige (werk)functies, in een groene omgeving met veel water. Het wordt een gevarieerde woonwijk met appartementen en eengezinswoningen in diverse prijsklassen, bestemd voor verschillende doelgroepen. Uiteindelijk zullen hier ruim 600 woningen gerealiseerd gaan worden. Bijzonder aan Klein Plaspoelpolder is dat de gemeente en de ontwikkelaars samenwerken met een klankbordgroep die bestaat uit (toekomstige) bewoners. Gezamenlijk stellen we, met behulp van ‘spelregelkaarten’, de voorwaarden op waarbinnen de ontwikkelaars de vrijheid krijgen om een plan te bedenken. Het werkt! We zien dat ook de ontwikkelaars ervaren dat inbreng van omwonenden en toekomstige bewoners leidt tot een beter plan. Een andere mooie ontwikkeling is Caroline Parc, waarbij met veelal duurzame materialen wordt gewerkt.”

Tiny forest

“Ook bij het project ‘Rijnlandlaan’, een beperkt plangebied waar inmiddels 48 woningen zijn opgeleverd, is het goed uit- gepakt om de omwonenden bij het maken en ontwikkelen van de plannen te betrekken. Tijdens een informatiebijeenkomst in 2017 werd duidelijk dat omwonenden zich zorgen maakten over de ruimtelijke kwaliteit. We hebben ze vervol- gens nauw erbij betrokken en dit heeft geleid tot een mooi, groen plan waartegen geen enkel bezwaar is ingediend”, aldus de wethouder. “Onderdeel van dit project is een ‘tiny forest’, een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan waar men de Nederlandse natuur kan ontdekken. Het is, samen met het Instituut voor Natuureducatie, aangeplant door basisschoolleerlingen en buurtbewoners.”

Woningen ‘te gast’

De geplande 4.000 nieuwe woningen zijn verdeeld over verschillende grotere en kleinere projecten. Over alle projecten is wel iets bijzonders te vertellen, maar Astrid van Eekelen beperkt zich. “Park 070 is een vermelding waard, omdat dit bouwplan wordt gerealiseerd op de voormalige CBS-locatie, destijds het grootste leegstaande kantorencomplex uit de regio. Bovenop de gehandhaafde parkeergarage wordt een autoluwe woonwijk gerealiseerd. Ook Vlietvoorde wordt een geweldig project. De komende jaren zal een open, braakliggend grasland veranderen in een toplocatie om te wonen en waar groen, recreatie en duurzaamheid centraal staan. De woningen zijn ‘te gast’ in het landschap, want we houden integraal rekening met cultuurhistorie en archeologie. Hoe gaaf is het om met een plan zoveel toe te voegen aan de kwaliteit van heel Leidschendam-Voorburg?” Astrid besluit: “Leidschendam-Voorburg krijgt flink wat meer woningen, maar hier kan iedere inwoner blijven genieten van een groene, karaktervolle leefomgeving. Daar ben ik trots op.”

Leidschendam-Voorburg

Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam

T 14070

Meer weten over wonen in Leidschendam-Voorburg? Kijk op www.lv.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina’s 122 & 123 van LEVEN! Magazine #47

Tekst: Martine van Rijn