Den Haag Werkt zoekt werkgevers om mee samen te werken!

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het uitbesteden van werk misschien wel een interessante oplossing. En als u dat dan toch overweegt, kies er dan ook voor om dat sociaal te doen. Werk samen met ons Haagse sociale werk- en ontwikkelbedrijf, een onderdeel van Den Haag Werkt, gemeente Den Haag.

Het Haagse sociale werk- en ontwikkelbedrijf is op zoek naar werkgevers , die opdrach- ten willen uitbesteden. U heeft werk en wij hebben medewerkers die dat werk voor u kunnen uitvoeren. Uw opdracht voor werk biedt onze medewerkers, de inwoners van onze stad die dat nodig hebben, de kans om te werken en zich zo te ontwikkelen. Wij begelei- den en coachen onze medewerkers daar, waar nodig.

Onze gemotiveerde medewerkers werken op twee manieren:

  • Op locaties: ze komen naar uw bedrijf om de werkopdracht succesvol uit te voeren.
  • In onze sociale werkplaatsen: ze werken met tijd en aandacht aan uw werkopdracht op een van onze locaties.

Voorbeelden van uit te besteden werk zijn: in- en verpakwerkzaamheden, sorteer- en montagewerkzaamheden, maar we hebben ook een stoffeerderij en medewerkers die in de hout- en metaalbewerking werken. En vergeet onze ambachtelijke kaarsenmakerij niet. Daar kunt u kaarsen bestellen, bijvoorbeeld als relatiegeschenk, die door onze medewer- kers gemaakt worden.

Wilt u weten wat het Haagse sociale werk- en ontwikkelbedrijf voor u kan betekenen? Of wilt u zich aanmelden voor de open dag? Neem dan contact op met Debby Sigtenhorst via debby.sigtenhorst@denhaag.nl