1 mapje met 11 bladen. Chromolithografie. Ontworpen door Marinus Adrianus II Koekkoek, gedrukt te Amsterdam door de NV Drukkerij Senefelder, uitgegeven door Burgers E.N.R. (Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek) te Deventer, ter ere van het 60-jarige bestaan van die fabriek in 1929. Op de voorzijde van elke dubbelgevouwen kaart staat steeds het wapen van de betreffende provincie afgebeeld; op het mapje het Nederlandse wapen.

In 1962 wenkte een kaart van het graafschap Holland in een etalage in Lissabon naar Hans Kok, piloot bij de KLM. De aantrekkingskracht was sterk. De kaart, gemaakt door de Nederlandse cartograaf Willem Jansz. Blaeu, kwam uit een Franse atlas die tussen 1635 en 1638 gedrukt was. De vondst werd uiteindelijk onderdeel van de intussen unieke Collectie HEK.

“Tijdens een tussenlanding naar Zuid-Amerika zwierf ik door de straten van Lissabon, toen ik in de etalage van een winkel, drie treden boven straatniveau, een voor mij bekend kaartbeeld zag: Holland,” herinnert Kok zich. “Het was in de tijd dat antiquaren nog gewoon oude atlassen sloopten om de kaarten los te verkopen. De kaarten van de eigen omgeving en het eigen land vonden meestal vlot aftrek, waarna de handelaar – soms jarenlang – met een restant aan kaarten van voor hem meer exotische gebieden bleef zitten.”

Set van elf fietskaarten van de Nederlandse provincies 1929
Delfi Batavorum vernacule Delft. Plattegrond van Delft met de bebouwing in vogelvluchtperspectief 1657-1682. 1 blad. Koperdiepdruk, handgekleurd. Vervaardigd door Johannes Janssonius. De kaart komt voor het eerst voor in het tweede deel van Janssonius’ Theatrum urbium celebriorum totius Belgii van 1657, maar heeft daar op de versozijde het signatuur G. Dit exemplaar is waarschijnlijk afkomstig uit het eerste deel van het Tooneel der vermaarste koop-steden, in 1682 uitgegeven door de erven Johannes Janssonius van Waesbergen. Het noorden is linksboven. Rferentie: KAN vol. IV, no. 1017 [Delft:42] [verso: blanco]
Brand Stigting der Engelse op ’t Eyland West Ter Schelling in den Jaare 1666 den 20 Augustus. Nieuwsprent van het verbranden van het dorp West-Terschelling door de Engelsen ten tijde van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, met facsimile 1666-1989. 2 bladen. Toegeschreven aan Harmen de Mayer. Blad met twee afbeeldingen: [boven] de landing van de Engelse troepen onder kapitein Robert Holmes; [onder] het brandende dorp West-Terschelling. Vgl. inv.nr. MC430. Terschelling behoorde tot 1942 tot de provincie (Noord-)Holland. Zie: Anne Doedens & Jan Houter, 1666. De ramp van Vlieland en Terschelling. Franeker: Van Wijnen, 2013.

Ontdekking van een schat in Lissabon
Zoals iedere reis begint met een eerste stap, zo begon de collectie van Hans en zijn vrouw Eva Kok met die eerste aankoop in Lissabon. Kok vloog de wereld over, zijn echtgenote steunde hem op alle mogelijke manieren bij de uitbouw van wat een unieke privécollectie zou worden. Na zijn pensionering reisde het echtpaar samen langs beurzen, antiquariaten en andere plekken om juist die ene kaart te pakken te krijgen. In de loop van de decennia na die eerste aankoop in Portugal is die verzameling, de zogenoemde Collectie HEK, uitgegroeid tot een samenhangend geheel met land-, zee- en hemelkaarten, plattegronden, atlassen, reisboeken en koperplaten. Wat de elementen verbindt zijn de thema’s navigatietechniek, het vinden van routes en de Nederlandse aanwezigheid in onder andere Azië, Zuid-Afrika, Brazilië, Noord-Amerika en de Antillen.

Yokohama meisai zenzu (gedetailleerde kaart van Yokohama) Stadsplattegrond van Yokohama, gedateerd Kei 4 1868. 1 blad. Kleurenhoutsnede. In het Japans. Vervaardigd door Utagawa Yoshikazu, uitgegeven te Yokohama door Morookaya Ih. Het noorden is rechtsonder. Nanba e.a. geven als vervaardiger Ichikawa Yoshikazu. Referenties: Kerlen 1996, nos. 1881 & 1881a; Nanba e.a. 1973, no. 78
The Turkish Empire in Europe, Asia and Africa. Divided into all its Governments, together with other Territories that are Tributary to it, as also the Dominions of the Emperor of Marocco. According to the Newest and most Exact Observations Kaart van het Ottomaanse Rijk ca. 1714. 2 bladen. Koperdiepdruk, handgekleurd. In het Engels. Vervaardigd door Herman Moll; gedrukt voor Herman Moll, John Bowles, Thomas Bowles en door John King. Latere staat, zoals die voorkomt in Molls The World described; or, a New and Correct Set of Maps. Alle inzetten zijn gekopieerd naar afbeeldingen uit Cornelis de Bruijns Reizen van Cornelis de Bruyn

Bijzondere schenking
2020 was ook het jaar dat Hans en Eva Kok besloten om het grootste deel van de verzameling te schenken aan het Nationaal Archief. Van belang was dat de collectie bij elkaar zou blijven. Bijna zestig jaar zorgvuldig zoeken en vinden, mocht na het overlijden van het kinderloze echtpaar niet leiden tot een uiteenvallen van de collectie. Er was wel goed over nagedacht. “Doorslaggevend voor deze beslissing was het beleid van het Archief, waarin het ernaar streeft de hele collectie kosteloos in de studiezaal en op internet aan het brede publiek beschikbaar te stellen, inclusief scans op hoge resolutie,” zegt Kok. De afgelopen jaren heeft kaartenbeheerder Gijs Boink van het Nationaal Archief de collectie in zijn geheel gedigitaliseerd en alle omschrijvingen op orde gebracht. Toch komt de vraag wel op wat deze schenking toevoegt als de kaartencollectie van het Nationaal Archief al meer dan 300.000 kaarten telt?

“De Collectie HEK vult een gat in ons bestand: het Nationaal Archief is sterk in unica en overheidscartografie, maar niet in commerciële cartografie. Dat laatste is juist wat mensen kennen: Blaeu, Ortelius, Mercator, Van Keulen, etc.. De Collectie HEK helpt ons om het verhaal van de Nederlandse rol in de geschiedenis van de cartografie te kunnen vertellen.” Dat verhaal is vanaf nu te zien te zien bij het Nationaal Archief, gelegen naast Den Haag Centraal Station en via de website. En wat kun je doen als je het resultaat van decennia zorgvuldig verzamelen hebt geschonken en je huis leger is? Dan kun je opnieuw beginnen en nu met een collectie luchtvaartcartografie. Voor een voormalig piloot eigenlijk een volstrekt logische insteek.

Sekai panorama daichizu (wereld panorama kaart) Geïllustreerde wereldkaart, gedateerd Shōwa 8. 1 december 1933. 1 blad. Chromolithografie. Schaal 1:38.000.000. In het Japans. Vervaardigd door Keizō Shimada; uitgegeven te Tōkyo door Yasutarō Satō. en Dainihon Yūbenkai Kōdansha. Gratis bijlage bij het decembernummer van 1933 (jaargang 20, no. 12) van het Japanse maandblad 少年クラブShōnen kurabu (Jongensclub).Gecentreerd op Japan en Korea. Met internationale scheepsroutes en een inzetkaartje: staatkundige wereldkaart in Mercatorprojectie, met datumgrens. De nationale hoofdsteden worden aangegeven met de vlag van het betreffende land; de plaatsen waar Japanse ambassades gevestigd zijn met de Japanse vlag. Referentie: DRHMC, list no. 10043.001


Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag
T 070 331 54 00
www.nationaalarchief.nl

✍️ Erwin Tuil