Kijk Haar! is in 2015 ontstaan tijdens de werkzaamheden van initiator Patty Knoops bij de gemeente Rotterdam. Uit gesprekken met vrouwelijke werkzoekende 50-plussers bleek dat deze doelgroep door de situatie hun zelfvertrouwen verloor, wat resulteerde in een minder krachtige presentatie bij potentiële werkgevers.

Als reactie op deze gesprekken ontstond het plan om een trainingstraject aan te bieden, met de focus op het herstellen van het zelfvertrouwen en het uitbreiden van het netwerk. In totaal hebben er in samenwerking met meerdere deskundige vrijwilligers, tien trainingstrajecten van zes weken plaats­gevonden. Met ingang van september 2018 zijn deze trajecten vervangen door een maandelijkse Eigen Wijze Workshop, waarbij vooral de behoefte van de deelnemers centraal staat.

Netwerkwandelingen

Eind 2016 nam één van de vrijwilligers, Pieter van Stein, het initiatief om netwerkwandelingen te organiseren in steden en de natuur. In een fijne ambiance komen verhalen los en worden er tips en ervaringen over netwerken, solliciteren en persoonlijke thema’s gedeeld. De netwerkwandelingen zijn een bron voor inspiratie en energie. Het bewegen met gelijk­gestemden is gezond en helpt ze om op een ontspannen manier nieuwe inzichten te krijgen en tevens hun netwerk uit te breiden.

Kennis en vaardigheden

In september 2018 kreeg Kijk Haar! de kans om een tijdelijke locatie in Delft te betrekken. Tevens zag een nieuw initiatief het licht. De Kennisfactory biedt deelnemers de mogelijkheid bestaande kennis en vaardigheden tijdens brainstormsessies onderling (zonder kosten) te delen. Men werkt aan (nieuwe) skills en talenten, waarbij de mogelijkheid bestaat ook zelf presentaties te geven op basis van specifieke kennis of interesse. De kennis kan ook 1 op 1 gedeeld worden. Circa 65% van de deelnemers aan de workshops, de Kennisfactory en de netwerkwandelingen vond weer werk of ontdekte andere wegen. Waarbij vooral zin­geving een belangrijke rol speelt. Het valt steeds meer op dat het niet alleen gaat om het vinden van werk, maar dat er ook behoefte is aan creativiteit, zelfontwikkeling en bovenal: plezier maken. Onze doelgroep verandert mee: de activiteiten trekken inmiddels vooral deelnemers op MBO+/HBO-niveau met een ww-uitkering (ca 75%), maar daarnaast ontstaat er ook steeds meer belangstelling voor ons aanbod bij werkende 50+ vrouwen die zich oriënteren op nieuwe stappen.

Lees meer over Kijk Haar! op www.kijkhaar.nu

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 103 van LEVEN! Magazine #42