Via haar stichting BedtimeStories biedt actrice Guusje Eijbers troost, ontspanning, inspiratie en verlichting aan patiënten en ouderen.

Iedereen kent wel iemand die in een ziekenhuis of zorginstelling terechtkomt. Ouders, kinderen, vrienden – we zouden willen dat we even de onzekerheid en de pijn weg kunnen nemen. Wij zijn daar zelf niet toe bij machte. In die gevallen kunnen de acteurs van BedtimeStories onze dierbaren terzijde staan met een gedicht, een verhaal of een liedje om zo in gesprek te raken, waardoor patiënten en bewoners zich gezien voelen.

Want hoe goed de zorg in Nederland ook is geregeld, een kort of langer verblijf in ziekenhuis of zorginstelling blijft voor de meeste mensen stressvol en beangstigend. In 2012 bedacht actrice Guusje Eijbers een voorleesmethode om patiënten en ouderen in die situatie troost, ontspanning, inspiratie en verlichting te bieden. In een Haagse achterkamer richtte zij vervolgens BedtimeStories op. Onder het motto ‘samen zijn met een verhaal’ koppelt deze stichting speciaal opgeleide acteurs en actrices aan ziekenhuizen en zorgcentra.

 

In de afgelopen tien jaar groeide het kleinschalige initiatief uit tot een professionele organisatie met ANBI-status, een vaste groep ervaren voorleesacteurs, getrainde vrijwilligers en samenwerkingsovereenkomsten met zowel kleinere als grotere zorg­instellingen. Door gebruik te maken van literatuur en muziek – en humor en warmte – krijgen kwetsbare groepen een flinke steun in de rug. Inmiddels heeft de stichting haar vleugels uitgeslagen naar alle grote steden. De verovering van de rest van Nederland zal niet lang duren.

De belangrijkste doelgroepen van BedtimeStories zijn jonge en volwassen patiënten in ziekenhuizen, thuiswonende ouderen die ontmoetingscentra bezoeken en permanente bewoners van zorgcentra, met en zonder dementie. Naast het een-op-een voorlezen organiseert BedtimeStories groepsbijeenkomsten onder de noemer Verborgen Schatten. Het doel hiervan is ouderen te activeren en te stimuleren van om hun herinneringen een verhaal te maken. Sinds enkele jaren treden ook De Speelgasten namens BedtimeStories op voor bewoners van zorgcentra en hun mantel­zorgers, met huiskamervoorstellingen vol literatuur, poëzie en muziek.

BedtimeStories meet voortdurend het effect van de verschillende programma’s. Net zo belangrijk zijn de spontane reacties van individuele patiënten en ouderen. “Kwam er maar elke middag iemand voorlezen, dan knapte ik zo op” en “Dit is de beste therapie ooit” zijn illustratief voor de positieve reacties van de afgelopen jaren.BedtimeStories staat open voor donateurs en sponsors die het gedachtegoed van de stichting een warm hart toedragen. Donaties zijn welkom op NL69 INGB 0000 7060 05 t.n.v. Stichting BedtimeStories. Neem voor meer informatie over sponsoring contact op met Guusje Eijbers.


Stichting BedtimeStories
Carnegielaan 6, Den Haag
T 070 364 16 26
www.bedtimestories.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 131 van LEVEN! Magazine #52

Tekst: Onno Jager / Fotografie: Robert van Stuyvenberg