De waterschapsverkiezingen staan voor de deur. De waterschappen bepalen hoe Nederland omgaat met het water: hoe we de mensen beschermen tegen het water en het water tegen de mens. In de regio Den Haag is het Hoogheemraadschap van Delfland jouw waterschap. Er valt echt iets te kiezen!

“Water is overal om ons heen. Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor al dat water in de regio Den Haag. Wij zorgen voor stevige dijken en voldoende, schoon oppervlaktewater. In dit dichtbevolkte gebied, dat ook nog eens voor meer dan de helft onder zeeniveau ligt, is goed waterbeheer cruciaal. Sterker nog: zonder goed waterbeheer kunnen we hier niet leven. Veel mensen realiseren het zich niet, maar hóe wij hiervoor zorgen, bepalen de inwoners tijdens de waterschapsverkiezingen. Met die verkiezingen wordt namelijk de samenstelling van het bestuur vastgesteld. Als burger heb je via je stem dus invloed op het werk van het waterschap”, vertelt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt, voorzitter van zowel het algemeen als dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Waterbeheer is niet vanzelfsprekend
“Van oudsher heeft een waterschap vier taken: waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en het zuiveren van afvalwater. Werken aan water­veiligheid betekent in ons gebied dat 700 km aan duinen, dijken en kades sterk en hoog genoeg zijn om bewoners en bedrijven te beschermen tegen hoog water. Waterkwantiteit betreft het bewaken van het waterpeil in de water­gangen (sloten, vaarten, kanalen) met behulp van een ingenieus systeem van gemalen en stuwen. Extremer weer, met toename van piekbuien en watertekorten in droge tijden, vragen om aanpassingen: meer infiltratie in de
bodem, meer waterbergingen en pas daarna afvoer. Met waterkwaliteit doelen we op schoon en gezond water in de sloten, plassen en vaarten. We beschermen het water tegen vervuiling, leggen nieuwe waternatuur aan, nemen maatregelen zodat vis zo goed mogelijk in ons gebied kan leven en proberen ‘blauwalg’ zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor de uitvoering van onze vierde kerntaak, het zuiveren van afval­water, beschikken we over vier zuiveringsinstallaties. De gigantische hoeveelheid vuil water die dagelijks in het riool terechtkomt, geven we gezuiverd terug aan de natuur”, aldus Daverveldt. “Het lijkt allemaal nogal vanzelfsprekend, maar aan alles wat we doen liggen (politieke) keuzes ten grondslag. Financiële middelen zijn altijd eindig, dus we moeten vooraf met elkaar bepalen wat belangrijk is en waarin we in welke mate investeren.”

Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Deze besturen bepalen waaraan het waterschap geld uitgeeft en zien toe op de uitvoering van plannen. De dijkgraaf is de voorzitter van deze besturen en het boegbeeld van het waterschap. De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente.

Klimaatkrachtig Delfland
De dijkgraaf is er trots op dat het Hoogheemraadschap van Delfland met de manier waarop de taken worden uitgevoerd, een bijdrage levert aan bredere maatschappelijke vraagstukken. “We hebben invloed op de inrichting van het landschap en dus op de leefomgeving. We beïnvloeden waar gebouwd kan worden en waar beter niet, geven aan waar meer ruimte nodig is voor het water, rekening houdend met extreme weersomstandigheden en op welke manier dat vormgegeven kan worden. Neem het Molenvlietpark in Den Haag, dat mede in onze opdracht is aangelegd: een mooi, groen verblijfsgebied dat ook dienst doet als tijdelijke waterberging voor 60.000 m3 water.”

De dijkgraaf vervolgt: “Met onze zuiveringsinstallaties kunnen we ‘groen’ biogas produceren en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Door een natuurlijke inrichting en bewust onderhoud van onze oevers kunnen we de bio­diversiteit in en aan het water beïnvloeden. We stimuleren woningbouwcorporaties, bedrijven, scholen en inwoners hun eigen buurt aan te passen aan steeds extremer weer, zodat we samen de kans op wateroverlast verkleinen. Het zijn maar een paar voorbeelden. Er valt echt iets te kiezen; over hoe we wonen, hoeveel belasting we betalen en zelfs hoe we onze vrije tijd kunnen besteden. Dus laat tijdens de waterschapsverkiezingen weten hoe jij de toekomst van ons water ziet!”


Hulp bij kiezen?
De standpunten van politieke partijen voor het waterschap verschillen. Om erachter te komen welke partijen er zijn, welke plannen zij hebben en welke partij het beste bij jou past, kun je op MijnStem.nl alle partijen en hun standpunten met elkaar vergelijken.
Hoe zie jij de toekomst van ons water? Breng je stem uit op 15 maart!


Hoogheemraadschap van Delfland
Phoenixstraat 32, Delft
T 015 260 81 08
www.hhdelfland.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 78 t/m 79 van LEVEN! Magazine #53

Tekst: Martine van Rijn / Fotografie: Hiske van der Gronden