De gemeente Rijswijk waardeert het enorm dat inwoners en organisaties meedenken, meebeslissen en zelf initiatieven starten. Met loket Stadskracht is dat sinds oktober nóg gemakkelijker.

Wethouder Marloes Borsboom – Jeugd en participatie, duurzaamheid en cultuur – heeft op 5 oktober jl. met een krachtige klap op de Kop van Jut het initiatievenloket geopend. Het feit dat er veel belangstellenden aanwezig waren op het Bomenplein in de Bogaard geeft al aan dat de betrokkenheid van de inwoners groot is. De gemeente Rijswijk hecht veel waarde aan participatie en doet er alles aan om – simpel gezegd – de bestuurders vaker het stadhuis uit en inwoners en organisaties vaker het stadhuis in te krijgen. “We maken de stad samen,” legt Borsboom uit, “dat betekent dat wij als gemeente het vertrouwen en de ruimte geven voor initiatieven en duidelijk laten zien dat we openstaan voor ideeën en inspraak. En dat inwoners en bedrijven de ruimte nemen om actief aan de slag te gaan en elkaar op te zoeken.”

Initiatief en inspiratie

Een mooi voorbeeld van samenwerking is het opknappen van Park Hofrust. Op initiatief van een aantal bewoners is er Dat merken we aan de e-mails en telefoontjes die we ontvangen,
de hoge opkomst bij informatiebijeenkomsten en de bereidheid om zelf iets bij te dragen. Loket Stadskracht wordt de centrale plek waar mensen elkaar kunnen vinden, inspiratie kunnen opdoen en breed kunnen samenwerken.”

Eenvoudig maatwerk

Zelf actie ondernemen? Dat kan! Klik hier en lees snel verder op pagina 50 en 51 van LEVEN! Magazine!

Bezoek www.loketstadskracht.nl om te zien wat de inwoners en organisaties van Rijswijk
allemaal organiseren, voor deelname of een bestaand initiatief toe te voegen.

Tekst: Lizzy de Wilde
Fotografie: Najib Nafid (portret), Richard Mulder