Je gunt elke oudere die zorg nodig heeft een vaste, vrolijke professionele zorgverlener. Iemand met een flexibele instelling, die snapt wat er moet gebeuren en de tijd neemt voor een praatje. BabZ Thuiszorg werkt met zulke gedreven, bevoegde en bekwame ZZP’ers!

Margriet Plaizier is directrice van BabZ. Al bijna zeven jaar koppelt ze als niet-gecontracteerde zorgaanbieder vraag en aanbod in de thuiszorg. Haar naamsbekendheid in Den Haag en omgeving is groot, ze wordt alom gewaardeerd om het zorg­vuldig matchen van zorgvragers met zorgverleners. Margriet is nog steeds blij dat ze de stap naar het ondernemerschap gezet heeft, maar ziet ook dat het strikte overheidsbeleid en de krapte op de arbeidsmarkt leiden tot veranderingen in haar doelgroep en de aard van de zorg die ze kan bieden. Margriet: “De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven
wonen. Er wordt gestuurd op zelfredzaamheid. Dat is prima, die moet ook bevorderd worden, maar daar is wél extra hulp en ondersteuning bij nodig! De overheid gaat ervan uit dat ouderen die zelf regelen, bijvoorbeeld door hun kinderen, vrienden of buren in te schakelen. Een grote groep mensen komt hierdoor in de problemen, simpelweg omdat ze geen kinderen (in de buurt) hebben of nauwelijks in contact staan met hun omgeving.”

Wetgeving
Door haar functie als bemiddelaar in de zorg is Margriet goed op de hoogte van de huidige zorgwetten zoals de zorgverzekeringswet (Zvw) en de wet langdurige zorg (Wlz). Complexe
materie, die ook regelmatig gewijzigd wordt. Margriet: “De zorgverzekeringswet vergoedt vooral momentzorg; dat is meerdere keren zorg per dag. Denk aan: steunkousen aantrekken, helpen met wassen, wondverzorging en oogdruppels toedienen. De indicaties die voor deze zorg gegeven worden zijn eigenlijk minimaal. Alleen het hoognodige wordt geïndiceerd en dus vergoed. Als de cliënt 24-uurs zorg wenst, zal er een groot gedeelte door de cliënt zelf betaald moeten worden.”

Aanvullende zorg
Zonder zorgindicatie ben je aangewezen op mantelzorg, maar je kunt ook aanvullende hulp inkopen. Margriet: “Ik krijg langzaamaan steeds meer aanvragen uit particuliere hoek van
mensen die het zich kunnen veroorloven om – méér – zorg te bekostigen. Dat is, zoals je je kunt voorstellen, een iets andere doelgroep die om een iets andere match vraagt. Gelukkig heb ik een gevarieerd team van bekwame ZZP’ers, ken ik mijn mensen en kan ik door onze kleinschaligheid snel handelen en regelen. Maar ik heb altijd plek voor enthousiaste, bevoegde zorgverleners die ons team willen versterken. Het gaat ten­slotte om de match; als die klopt, zijn alle partijen tevreden”.

BabZ Thuiszorg
Thomsonlaan 129, Den Haag
T 070 239 01 05 / 06 38 70 49 23
www.babzorg.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 87 van LEVEN! Magazine #52

Tekst: Lizzy de Wilde / Fotografie: Pascale van Reijn