Nog maar één procent van de Haagse daken is voorzien van een groen dak. Het is de missie van Ingrid Vogels van Green2Live om dit getal de komende jaren fors omhoog te krijgen. “Het liefst naar vijftig procent”, zegt Vogels. “Dit jaar ga ik naar schatting vierduizend vierkante meter aan daken vergroenen in Den Haag.”

Haar doel is om in te zetten op duur­zame daken die groen zijn én voorzien van zonnepanelen. “Het Green2Live-dak, noem ik het”, zegt Vogels, die samen met diverse gemeenten de krachten bundelt om in één keer hele wijken aan te pakken. “De energietransitie combineer je op deze manier met klimaatadaptatie. Een groen dak werkt als een spons en vangt tot vijftig procent van het regenwater op. Ook is het tot vijf graden koeler in woningen en weert een groen dak broedende meeuwen.” Een ander voordeel is dat zonnepanelen tot vijf procent meer rendement opleveren.

Klimaatprijs
De Haagse begon negen jaar geleden met haar bedrijf en ontzorgt overheden, bedrijven, woning­­bouwcorporatie Haag Wonen, VvE’s en com­plete buurten volledig op het gebied van duur­zaamheidsvraagstukken: van subsidieaanvragen en fondsen werven tot aan energiescans en de uitvoering zelf. “Ik wilde mijn leefomgeving vergroenen. In Noordwijk heb ik vorig jaar tien sportclubs geholpen met verduurzamen”, geeft Vogels als voorbeeld. Haar inzet om Den Haag en de regio te vergroenen, bleef niet onopgemerkt. In 2020 sleepte zij de Klimaatkrachtig Trofee van Hoogheemraadschap van Delfland in de wacht.

1500m2 groen dak en 30.000 liter waterberging
In 2021 begon Vogels met bewoners van Duin­oord de zogeheten wijkaanpak. ”Samen met zo’n tachtig mensen, geïnteresseerden uit de buurt, werd zo’n vijftienhonderd vierkante
meter aan groen dak gerealiseerd dat in totaal dertigduizend liter water opvangt.” Dit jaar gaat de onderneemster samen met de gemeente aan de slag in Bezuidenhout, Belgisch Park en de Bomen- en Bloemenbuurt in Den Haag. Het begint met een webinar en vervolgens de wijk in. Daarna kunnen bewoners zich inschrijven. “Hoe meer bewoners meedoen, hoe goedkoper de aanleg wordt. Door de klimaatverandering heeft de stad steeds meer last van hevige regen­buien en hittestress. Met de aanleg van meer groene daken, wordt de stad koeler”, wijst Vogels. “Ook wordt de biodiversiteit vergroot. In de zomer verschijnen er bloemen waar de bijen op afkomen”, aldus de onderneemster.

Green2live
Nieuwe Parklaan 119, Den Haag
T 070 810 04 18
www.green2live.net

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 97 van LEVEN! Magazine #50

Tekst: Tanja Verkaik / Fotografie: Rene Oudshoorn