Wat wil je de komende jaren doen? En daarna? Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? En wat zou je nu al kunnen doen om dat te bereiken? Om financieel fit te zijn en te blijven, moet je vooruit denken en plannen. Steeds opnieuw.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse huishoudens weinig vrij spaargeld hebben en ruim een derde van de 20- tot 45-jarigen zelfs minder dan 3.000 euro spaargeld heeft – terwijl dat voor hen toch de minimale buffer is die het NIBUD adviseert. “Dat nadenken over je eigen ‘finan­ciële fitheid’ gebeurt te weinig. Vooruitdenken is moeilijk, maar het is wél goed om het te doen”, weet Harry Wientjens, directeur Particulieren & Private Banking van Rabobank Regio Den Haag.“We hebben een economische crisis achter de rug en er is in de afgelopen periode veel veranderd in de financiële sector. Het rentebeleid is er vooral op gericht om de economie te stimuleren, met als gevolg een historisch lage rente, zowel op spaargeld als op hypotheken. Maar de schuldenlast is hoog, met name door de vele aflossingsvrije hypotheken, en de woningmarkt is gespannen, mede doordat er tijdens de crisis­jaren te weinig gebouwd is”, schetst Harry de huidige situatie. “De maatschappij verandert snel en veel zekerheden die we hadden, zijn aan het verdwijnen. Als bank heb je de knowhow om mensen te wijzen op financiële behoeftes in bepaalde levensfasen, op risico’s en op mogelijkheden, zonder direct bankproducten aan de man te willen brengen. Het gaat mij om de bewustwording. Iedereen is uiteraard vrij om te bepalen op welke wijze en bij welke financiële instelling dan ook die financiële fitheid wordt
ingevuld”.

Future Finance Friday

Dat het niet alleen goed is voor mensen zonder spaargeld, maar evengoed voor mensen mét spaargeld om na te denken over hun financiële toekomst, vindt Harry vanzelfsprekend. “Er wordt voor van alles en iedereen een dag uitgeroepen, dus er kan er nog wel eentje bij. Ik stel voor dat er eens per jaar iets als een ‘Future Finance Friday’ of een ‘Saving Saturday’ komt waarop iedereen even stilstaat bij zijn financiële fitheid. Ga met elkaar om tafel zitten. Denk je aan het krijgen van kinderen? Die hebben niet alleen een ledikantje nodig om in te slapen, maar gaan later misschien ook wel studeren. Heb je kinderen? Is er een manier waarop je ze misschien een handje kunt helpen om een huis te kopen als ze zover zijn? Heb je werk? Is het nodig om te investeren in je ‘arbeidsvitaliteit’, zodat deze inkomensstroom in stand blijft, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen? Moet je misschien geld opzij zetten voor als je met pensioen gaat? Welke dromen wil je waar­maken? In iedere levensfase is het goed je bewust te zijn van je financiële fitheid, zodat je bijtijds kunt anticiperen op wensen en veranderingen. Misschien helpt het als we daar een vast moment voor hebben.”

“Als ik vertel dat Rabobank in het land 100 workshops organiseert onder de titel ‘Bereik meer met je geld’, dan kan het overkomen of wij alleen aansturen op het beleggen van geld. Maar beleggen is slechts één van de opties. Het heeft voordelen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Ook sparen of extra aflossen op een hypotheek hebben zowel voor- als nadelen, net als je geld uitgeven, trouwens. En vergeet ook niet te leven! Het is goed te weten wat de mogelijkheden en bedreigingen zijn en wat bij jou persoonlijk past. Het gaat dus vooral om bewustwording, om voorbereid te zijn op de toekomst”, aldus Harry.

Lees meer over Rabobank Den Haag op www.rabobank.nl/denhaag

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina 121 van LEVEN! Magazine #43