Den Haag is vanaf nu een van de meest mediawijze steden van Nederland. “Dat is wat we willen bereiken”, vertelt Tom De Smet, algemeen directeur van Beeld en Geluid Den Haag. Vanaf deze maand kun je je op de museumvloer onderdompelen in de mediawereld, maar het museum is ook dé plek voor educatie, om elkaar te ontmoeten of om zakelijke evenementen te organiseren.

Zodra je binnenstapt in Beeld en Geluid Den Haag word je omringd door licht, ruimte, kleuren en een gezellige bedrijvigheid. Wát een fijne en inspirerende plek! “Je moet ons zien als een culturele start-up, maar wel één met een grote erfenis”, vertelt Tom. Beeld en Geluid Den Haag is een 91-jarige oude stichting waarin kennis en kunde over communicatie en een bijzondere collectie samenkomen. “Door de bestuurlijke samenwerking met Hilversum bundelen we die kennis en expertise met kennis over media en de collecties van het NIBG en die van het voormalige Persmuseum, dat in 2017 is gefuseerd met Beeld en Geluid Hilversum. “De collectie is bij ons in goede handen, wordt goed beheerd en zal grotendeels digitaal beschikbaar worden gesteld. Toch zijn we zeker geen traditioneel museum. Vroeger draaide alles om de collectie, maar tegenwoordig ligt de focus bij steeds meer musea op de maatschappelijke rol die je als culturele instelling vervult. Wij vormen de stichting om tot een modern cultureel instituut waar cultureel ondernemen een belangrijk element vormt.”

Beleven

De collectie wordt gebruikt om verhalen te vertellen of te versterken. “Het museum is een ontmoetingsplek waar je samen dingen beleeft. We hebben als centraal uitgangspunt genomen dat iedereen ‘in media’ leeft. Je hebt geen keuze meer om met of zonder media te leven, net zoals vissen ook niet kunnen kiezen of ze met water willen leven. Ze worden er simpelweg door omgeven. Zo is het in deze tijd ook met media, want – of je het nu eng vindt of fantastisch – alles wordt erdoor beheerst.”

Het museum is niet alleen een ontmoetingsplek voor de individuele bezoeker. “We bieden in nauwe samenwerking met Beeld en Geluid Hilversum onderwijsactiviteiten aan. Daarnaast is de zakelijke markt een belangrijke kurk waar onze exploitatie op drijft. Het museum wordt namelijk niet gesubsidieerd. We hebben een strategische, bestuurlijke samenwerking met Hilversum, maar we zijn wel twee gescheiden organisaties. Veel events kunnen we koppelen aan onze inhoudelijke missie. Dit is bijvoorbeeld een ideale locatie als je wilt discussiëren over fake news of framing en zo zijn er nog veel meer onderwerpen te bedenken. Wij hebben de expertise in huis om hier invulling aan te geven.”

Algemeen directeur van Beeld en Geluid Den Haag, Tom de Smet

Hybride evenementen

Als een van de eerste Haagse eventlocaties organiseerde Beeld en Geluid Den Haag hybride evenementen. Hierbij heb je publiek in de zaal en wordt er online uitgezonden naar publiek op afstand. Dit concept blijft ook in de toekomst bestaan. “Organisaties zullen niet meer uit gewoonte bijeenkomsten organiseren, maar selectiever zijn en dan echt iets bijzonders neerzetten. Wij denken graag mee over een interessant programma met de juiste inzet van al onze faciliteiten.” Bij alle eigen verhalen en activiteiten neemt het museum een neutraal standpunt in. Alles wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken. “We gaan naar een open en vrije samenleving, daar willen wij als instituut aan bijdragen. Voor iedereen die hier over de vloer komt gelden wel huisregels, zodat iedereen zich veilig voelt en zijn mening kan uiten op een respectvolle manier.”

Op de museumvloer

Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn heel belangrijke randvoor- waarden in een open en vrije samenleving waarin media een grote rol spelen. Maar eenvoudig is dit niet met fake news, social media, televisie, kranten en magazines, generaties die elkaar niet meer begrijpen… Ieder- een die zich verwondert, zorgen maakt of de media fantastisch leuk vindt is van harte uitgenodigd om de interactieve tentoonstelling te bezoeken. Leuk vanaf een jaar of acht met het speciale familieparcours en vanaf tien jaar volg je de normale route.

Culturele plek

Beeld en Geluid Den Haag biedt ook een publieksprogramma. “Met deze Haagse programmering zoomen we in op drie pijlers: de sterk veranderende rol van pers en journalistiek, de bredere rol van media in een moderne informatiesamenleving en de steeds grotere rol van data en technologie in de media.” De eerste activiteiten zouden dit voorjaar al plaatsvinden, maar toen was daar ineens corona. “Een ongewenste adempauze. Toch heeft het ons geholpen bij onze positionering. We konden wat langer reflecteren, bijvoorbeeld op de vraag hoe we een culturele plek kunnen zijn voor àlle inwoners van de stad. Media is immers bij uitstek een internationaal, grenzeloos thema waar iedereen mee te maken heeft.”

Beeld en Geluid Den Haag

Zeestraat 82, Den Haag

T 070 330 75 00

denhaag.beeldengeluid.nl

Meer weten? Kijk op www.denhaag.beeldengeluid.nl

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina’s 84 t/m 85 van LEVEN! Magazine #45