Als je meer over de bloemetjes en de bijtjes wil weten, dan moet je naar het gemeentehuis van Leiderdorp gaan. Daar is tot en met 9 september een fototentoonstelling van de wondere wereld van de bij. De foto’s zijn het resultaat van een fotowedstrijd gehouden onder inwoners van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn en Zoetermeer.

De tentoonstelling en de wedstrijd worden georganiseerd omdat bijen heel belangrijk zijn. Bijen zijn van cruciaal belang voor natuur, landbouw en voedselzekerheid. Ze zorgen voor de bestuiving van naar schatting 80% van de planten op aarde, waaronder ook vele die belangrijk zijn als voedsel zoals fruit, noten, koffie, chocola en tal van groenten. De bijensterfte neemt echter wereldwijd en ook in ons land alarmerend toe. Oorzaken van de sterfte zijn het verdwijnen van leefgebied en nestgelegenheid voor wilde bijen, monocultures in de landbouw en het gebruik van bepaalde voor bijen zeer giftige bestrijdingsmiddelen.

Help de bij
Gelukkig kunnen wij de bij helpen, bijvoorbeeld met een bijvriendelijke tuin. Dat is een tuin met weinig tegels, zo veel mogelijk verschillende bloemen, geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en nestgelegenheid in de vorm van dood hout, zandige plekjes en speciale bijenhotels. Meer weten? Kijk hier.