Het multidisciplinaire team van de Nederlandse Obesitas Kliniek in Den Haag is gespecialiseerd in de behandeling van obesitas en vertelt over de nieuwe manier van afvallen zonder operatie. Overgewicht brengt niet alleen gezondheidsklach­ten met zich mee. Veel mensen ervaren ook een mindere kwaliteit van leven.

De Nederlandse Obesitas Kliniek is een begrip als het gaat om de reguliere ofwel verzekerde zorg voor mensen met obesitas. Dr. Roel Hoogma, (internist): “Er bestaat ook een hele grote groep die (nog) niet in aanmerking komt voor een operatie of dit niet wil maar wel de behoefte heeft aan een extra hulpmiddel. Voor die specifieke groep bieden wij pri­vate zorg, dit zijn behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. De effectieve behandelingen zijn de nieuwe Elipse maagballon of behandelingen met medi­catie. Deze unieke methoden kunnen worden ingezet voor een bepaalde periode en zijn in combinatie met een indivi­dueel programma waarbij de leefstijlcoach samen met een team van internisten, psychologen, artsen, diëtisten en bewegingsdeskundigen het traject nauwlettend in de gaten houdt en persoonlijke begeleiding biedt.”

De maagballon verdwijnt vanzelf

Voor mensen die kampen met overgewicht kan de Elipse maagballon een effectieve oplossing zijn. Hilde Krayczyrski (arts) “Nieuw aan deze unieke methode is dat de maagballon onder begeleiding zelf kan worden ingenomen. Deze behan­deling is zonder verdoving en duurt maximaal 20 minuten. Er wordt alleen een röntgenfoto gemaakt en er is geen gastroscopie (kijkoperatie van de maag) nodig. De cliënt slikt deze capsule (vergelijkbaar met een hele grote multivita­mine) zelf door en via een dun draadje dat daarna nog uit de mond steekt vult de arts deze maagballon. De maagballon vult de maag, waardoor het hongergevoel aanzienlijk af­neemt. Hierdoor is er gemiddeld een gewichtsverlies van 10% tot 15%. In het begin kan er lichte misselijkheid ontstaan en verder kan er een lichte druk op de maag ervaren wor­den. Na een periode van 16 weken loopt de ballon vanzelf leeg en zal via de natuurlijke weg met de ontlasting het lichaam verlaten.”

“ONS TEAM IS GESPECIALISEERD IN DE BEHANDELING VAN OBESITAS EN AL ONZE PROFESSIONALS HEBBEN JARENLANGE ERVARING”

Persoonlijke begeleiding

Deze unieke methode is net als onze andere behandelingen een hulpmiddel bij het afvallen. Andreas Niessl (leefstijl­ coach): “De Nederlandse Obesitas Kliniek ondersteunt bij het aanpassen van de persoonlijke leefstijl, zodat de ingreep of de behandeling ook op de langere termijn het gewenste effect heeft. Tijdens het traject wordt de cliënt begeleid door een persoonlijke coach. Alle consulten hebben een coachend karakter waarin het advies van onze deskundigen uit ver­ schillende vakgebieden aan bod komt. Ons team is gespecialiseerd in de behandeling van obesitas en al onze professionals hebben jarenlange ervaring. We overleggen regelmatig over de persoonlijke situatie van onze cliënten en welke behandeling het meest van toepassing is op de per­soonlijke situatie. Deze innovatieve behandeling is mogelijk in onze klinieken in Heerlen, Arnhem, Amsterdam en natuur­ lijk in Den Haag.”

Nederlandse Obesitas Kliniek

Bordewijklaan 5, Den Haag
T 070 320 47 03

Meer weten? Kijk op www.obesitaskliniek.nl/pz

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina’s 94 t/m 95 van LEVEN! Magazine #45