Een kroon geeft status en kracht en is mede daar- om een geliefd object voor bruiden, rappers, boksers en missen. Bovendien is het niet vanzelf- sprekend dat een kroon is gemaakt van goud en edelstenen of een ander zeldzaam materiaal. Een goed voor- beeld daarvan is de welbekende oranje opblaaskroon op Koningsdag. De tentoonstelling CROWNED! neemt de bezoeker mee in de bijzondere wereld van kronen en kroningen.

Dress to impress

Op de tentoonstelling in Museum Rijswijk maakt de bezoeker kennis met een rijke verscheidenheid aan kronen – mogelijk wordt zelfs de kroon van Koning Willem I tentoongesteld – en kroningsrituelen uit tal van landen en culturen. Ook binnen de grote wereldgodsdiensten worden kronen gebruikt die de hoge positie van geestelijk leiders onder- strepen. Bovendien is de kroon in ons dagelijks leven een veel gebruikt en toegepast voorwerp bij huwelijksplechtig- heden, traditionele dansuitvoeringen en theatervoorstellingen.

Royal designs

In de expositie in het Zilvermuseum wordt aandacht besteed aan het ambacht van de goudsmid en het maken van kro- nen. De totstandkoming van een kroon in al zijn facetten en diversiteit wordt belicht aan de hand van een grote diversi- teit aan kronen in materiaal, design, functie en tijdsbeeld. Hoe verhouden ontwerper, maker, drager, vorm, techniek en materiaal zich tot elkaar? Door kijken, ontdekken en doen krijgt de bezoeker antwoord op de vraag: Wat maakt een kroon een kroon?

Schatkamers

Bij het samenstellen van deze exposities is samengewerkt met de Nederlandse edelsmid René Brus, auteur van het eerder verschenen boek ‘Crown Jewellery and Regalia of the World’. Brus zijn kennis over kronen is fenomenaal. Maar wat hem onderscheidt van andere kenners is dat hij bij het vergaren van zijn kennis letterlijk en figuurlijk nooit grenzen

heeft geaccepteerd. Voor hem is de kroon van het Heilige Roomse Rijk net zo waardevol als de kroon van het Yoruba- volk in Nigeria. Niet gehinderd dus door orthodoxe hokjes heeft Brus vanaf zijn jeugd op vele reizen uniek fotomateriaal kunnen vergaren, want zijn enthousiasme en passie openden deuren van schatkamers, die voor de meesten potdicht blijven.

Bezoek beide

Bij de expositie verschijnt een catalogus en wordt een cul- tureel programma georganiseerd met een symposium, diver- se uiteenlopende lezingen, rondleidingen en een speciaal kinderprogramma. Voor scholieren uit het basisonderwijs is er een educatief programma. Bezoek voor informatie hier- over de websites van de musea. Het loont absoluut de moeite om beide exposities te bezoeken omdat ze beiden een andere kant belichten. Om het in de sfeer van de musea en deze gezamelijke expositie te blijven: een organische samen- smelting tot een mooi juweel.

CROWNED! – Dressed to impress

Museum Rijswijk Herenstraat 67, Rijswijk
T 070 390 36 17
www.museumrijswijk.nl

CROWNED – Royal designs

Nederlands Zilvermuseum
Schoonhoven Kazerneplein 4, Schoonhoven
T 0182 38 56 12
www.zilvermuseum.com